Jdi na obsah Jdi na menu

Cirkusové kousky - jak vlastně začít,bezpečnost,běžné problémy

29. 6. 2006
Čím začít?Obrazek

Je důležité znát osobnost vašeho člověka předtím, než si vyberete některý z kousků, kterým začnete. Nevybírejte si něco, co by se snadno mohlo stát obtížným chováním. Nezačínejte ničím složitým, ale vyberte si něco jednoduchého. Pamatujte si, že první triky jsou stavební kameny pro další práci. Těmi posílíte jeho důvěru a naučíte ho dovolit vám manipulovat s jeho tělem. Čas strávený na jednoduchých cvicích zrychlí proces učení, když se později dostanete ke komplikovanějším cvikům. Také trik, při kterém bude váš člověk ve zranitelnější pozici (úklona, lehnutí), se vám bude snadněji učit, když už si váš člověk k vám vybudoval důvěru při učení snadnějších cviků.
Potřebujete si tedy vybrat cvik, při kterém máte dobrou šanci na úspěch, jinak budete oba frustrovaní. Zamyslete se nad tím, v čem je dobrý a zda to u něho neodstartuje nějaké nežádoucí chování. Mnoho koní začíná jednoduchými triky, takovými jako třeba úsměv nebo zvednutí něčeho.
Není stanoven žádný přísný postup učení. Některé kousky budou snadnější pro některé lidi než jiné.

Je ale důležité udržovat tyto přirozené a obvykle používané sledy:
úklona » kleknutí » lehnutí » sednutí

zvedání nohou » polka » španělský krok.

Bezpečnostní pravidla

Obrazek

Učení cirkusových kousků může být tak trochu jako otevírání pověstné Pandořiny skříňky... (Od jednoho mého kolegy z dřívějška jsem slyšel,že jednu Pandoru v hříbárně také znal, ale její skříňku prý nikdy neviděl......vůbec nechápu co tím myslel) Jakmile váš člověk pochopí, že ho odměníte za nové neobvyklé chování, mohou se tyto nové kousky stát obtížně kontrolovatelné. To je důvod, proč by měl být váš člověk před začátkem výcviku dobře vychovaný a proč je třeba ho nové věci učit opatrně a podle předem promyšleného plánu.
Bezpečnost je asi nejdůležitější hledisko výcviku a vy by jste měli brát velké ohledy na bezpečí své i vašeho člověka-pokud byste si ho rozbily, mohlo by se stát že vás prodá nebo se vám prostě nebude věnovat tolik jako předtím. To by mělo být to nejpřednější, kdykoliv svého člověka cvičíte. Některé cviky mohou dostat vašeho člověka do nemotorných nebo neobvyklých pozic a tak je třeba se ujistit, že nemůže dojít ke zranění. To platí zejména při učení úklony, pokleknutí a lehnutí. Nestůjte příliš blízko člověka, může ztratit rovnováhu. Učte tyto cviky v hale, na pískové jízdárně nebo někde, kde je měkký povrch. Je vhodné při tom používat chrániče na kolena pro člověka . Nepokoušejte se to člověka učit na betonu nebo jiném tvrdém povrchu. Kdyby člověk ztratil stabilitu, mohl by se zranit. Nedoporučuje se učit tyto cviky děti a při výcviku starších lidí je třeba opatrnost.Běžné problémyObrazek

Začátečníci mají někdy problém s člověkem, který je znuděný nebo roztržitý. Necvičte stejný kousek příliš dlouho. Jakmile dosáhnete nějakého malého zlepšení, odměňte člvoěka a přesuňte se nebo ho pusťte. Jistě nechcete, aby se váš člověk stal znuděným. Učit cirkusové kousky vyžaduje spoustu času a opakování, ale je potřeba při tom udržet jeho zájem.
Další chybou je opakovat kousek znovu a znovu. Nechte ho mezi cvičením projít okolo, přesunout se na jiné místo a dejte mu čas o tom přemýšlet. Držte se pravidla krátkých lekcí. Vy určitě také nechcete pracovat příliš dlouho na stejné věci. Váš člověk pozná, kdy má dost. Proto je tak důležité mít v hlavě plán, aby jste poznali každé malé zlepšení a nepožádovali příliš mnoho.
Další problém je člověk, který neřídí se pravidly. Návod říká dělejte to tak a tak... a Váš člověk bude dělat to a to..... Ale co v případě, že tomu tak není ? Je snadné vyvinout větší tlak, aby jste člověka přiměli to udělat, ale to může vést k tomu, že bude váš člověk napjatý. A napjatý nebo vystrašený člověk může vyhovět jen ze strachu. Tím se ale neučí. Můžete tedy zkusit problém vyřešit z jiného úhlu. Když víte, čeho chcete dosáhnout, je třeba přijít na způsob, jak vysvětlit první krůček vašemu člověku. Nemusíte přijít s úplně novým způsobem, jak učit ten který cvik, ale můžete si postup pro vašeho člověka přizpůsobit. Přizpůsobte své metody nové situaci, aby se váš člověk mohl učit v uvolněném a klidném prostředí. Jedna metoda nejde použít na výcvik všech lidí, v kterýkolv čas a na jakémkoliv místě, takže buďte přizpůsobiví a nebojte se zapojit vlastní fantazii.
Pokud se rozhodnete pracovat na několika cvicích zároveň, musíte být opatrní, zvláště, jestli je nový cvik podobný tomu, na kterém již pracujete. Pamatujte si, že jestliže chcete, aby byl váš člověk úspěšný a pracujete na několika cvicích zároveň, musíte používat velmi, opravdu velmi zřetelné a jasné povely a gesta.
Jestliže doufáte, že jednoho dne uspořádáte se svým člověkem vystoupení pro veřejnost, musíte se ujistit, že máte opravdu dokonalou přípravu. Pro začátek této přípravy opakujte lekce na nových místech. Nebuďte znechucení, jestliže bude váš člověk na novém místě nesoustředěný. Berte ho na taková místa často a dejte mu šanci si vše prohlédnout, než ho požádáte o nějaký cvik. Vaše pomůcky budou nejspíš muset být zpočátku, než začne dávat pozor, o něco zřetelnější. Čím víc budete s člověkem pracovat na nových místech a požadovat obvyklý dobrý výkon, bez ohledu na dění okolo, tím by se měl stávat vůči rušivým vlivům odolnější. Ale bude to nějaký čas trvat.