Jdi na obsah Jdi na menu

JAK ZDRAVIT, POHŘEB, PŘEPADENÍ VLAKU

5. 8. 2010

JAK ZDRAVIT

Pozdrav je i na západ od Rio Pecos nejprostším výrazem zdvořilosti a chceme-li být zdvořilí, pozdravem neskrblíme, tím méně, že nic nestojí a neunavuje.

Kovboj pozdravuje smeknutím klobouku. Mnozí vytýkají tomuto způsobu nebezpečí pro zdraví pozdravujícího, ale není známo, že by pro pozdrav byl někdo zemřel, pokud ovšem nebyl omylem zastřelen někým, kdo si špatně vykládal rychlý pohyb pravice ke klobouku. Z toho plyne varování, abyste nikdy nepozdravovali překotně, ale také ne loudavě, což by rovněž mohlo vést k náhodným nedorozuměním. Nejlépe proto bude, když osobu, kterou chcete pozdravit, nejdříve na svůj záměr upozorníte, aby nedošlo k omylu. Své varování však nepronášejte suše, někdy to uráží, takže byste se stejně svému osudu nevyhnul.

Pozdravujeme-li šerifa nebo jinou vysoko postavenou osobnost, záleží důraz pozdravu v upřímnosti a bezděčnosti, kdežto pro pozdravu dámě projevuje se především úcta a skromnost.

Na koni pozdravujeme jen volnou rukou, revolver dává se pak do ruky levé. Držíme-li však v rce kromě zbraně ještě tenisovou raketu nebo golfovou hůl, sklonime ji, tak jako důstojník sklání na pozdrav šavli.

Obrazek

POHŘEB

I když dnes už pistolníků  asoubojů podstatně ubylo, má přece jen každý dosti příležitostí alespoň jednou v životě zemřít. Středem pozornosti celé společnosti stává se pak zejména kovboj očekávající svůj vlastní pohřeb s kulkou v čele nebo srdci. V takovém případě je zbytečné posílat zvlášní pozvánky na pohřeb, protože o náležitý rozruch se již postaral šerif se svými pomocníky. Přesto si každý se zájmem přečte parte, které má být sestaveno asi takto:

MAJITEL SALOONU U DVOUHLAVÉHO BÝKA A JEHO BARMAN BOB NUTS OZNAMUJÍ, ŽE ZEMŘEL JEJICH STÁLÝ HOST A HRÁČ POKERU ZRZAVÝ JOE. ZESNUL V PÁNU (katolíci rádi přidávají "odevzdán do vůle boží", ačkoli je to věc soukromá) DNE 8.PROSINCE V 10 HOD. VEČER. PŘISTIŽEN BYV PŘI FALEŠNÉ HŘE. POHŘEB BUDE KONÁ ZE SALOONU VE STŘEDU VE 3HODINY ODPOLEDNE. MÍSTO KVĚTINOVÝCH DARŮ BUDIŽ PODLE PŘÁNÍ ZESNULÉHO PAMATOVÁNO NA ÚČELY VLASTENECKÉ.

Na pohřbu promluví nejlépe místní farář. Není-li ho, může ho nahradit kterýkoliv jiný občan, zběhlý v řečnění. V pohřební řeči se vynasnaží říkat o mrtvém jen dobré. Není-li to možné udělá nejlépe, bude-li mlčet.

Za hlubokého smutku nosí kovboj černý šat s krepem na levém rameni a na ostruhách. Na hlavě nosí po dobu smutku místo stetsonu černý cylindr, zahalený při smrti hostinského nebo jiného věřitele skoro celý bezlesklým suknem, při smrti jiné blízké osoby asi do polovice, a ješě méně při smrti šerifa, poštmistra a pastora( 15cm12cm a 8cm). Šperky jsou naprosto vyloučeny.

Věnujeme-li věnec se stuhou, je vhodné dát na ní vyšít nápis jako: "Bůh ti buď milostiv, Joe." Splníte-li všechny tyto společenské povinnosti, můžete pak bezstarostně vyčkávat až sám přijdete na řadu a na vaši stuze z čistého hedvábí se zaskví zlatý nápis BŮH VÁM BUĎ MILOSTIV.

JAK SE VYJADŘOVAT PŘI PŘEPADENÍ VLAKU

Nejprve zatáhnete za brzdu a zastavíte vlak, pak rychle za sebou několikrát vystřelíte, aby cestujícím bylo jasno, oč jde. Když jste úspěšně zastřelil strojvůdce, topiče, vlakvedoucího, dva průvodčí a úředníky v poštovní voze, vstoupítes kouřící pistolí a s černým šátkem, uvázaným přes obličej do kupé, kde cestuje Gwendolyn, dcera bohatého rančera, kterou chcete unést. Zdvořile smeknete a pozdravíte: "Ruce vzhůru!" "Můj bože" Černý Kid" Čeho si žádáte?" "Pojďme!" řeknete tak, aby Gwendolyn věděla, že by tu každý odpor byl marný. "Jen ne tak rychle," vmísí se za vašimi zády do rozhovoru vysoký muž v šedém stetsonu. Nyní hodně záleží na Vaší společenské obratnosti. Jestliže jste po zastřelení výše zmíněných osob zapoměl znovu nabít pistoli, dopustil jste se neodpustitelného prohřešku proti dobrému chování, za který budete právem potrestán. V opačném případě jste školu společenského chování absolvoval s vyznamenáním a zasluhujete si happy end.

Obrazek

......................................

Autor: Walter Stamberger, aktualita mladého světa, 1966