Jdi na obsah Jdi na menu

SEZNÁMENÍ S DÁMOU, JAK LÍBAT DÁMĚ RUKU

6. 8. 2010

SEZNÁMENÍ S DÁMOU

Nikdy nezapomínáme, že zdvořilost k dámám je nejkrásnější ctnost každého kovboje. Několik ukázek, jak zahájit konverzaci:

Obrazek

1.

Na verandě ranče uvidíme sedět krásnou dívku, čtoucí bibli. Zastavíme koně, smekneme a zahájíme rozmluvu: "Pěkná četba, slečno." "Pro mne ano." "Tak mladá a již tak zbožná." "Na světě je tolik věcí o nichž je nutno uvažovat." "Pouze se divím.Módní časopisy, romány, to ano, ale že jsem Vás nalezl čtoucí bibli, to mě udivuje." Zanechme tohoto předmětu prosím"

Tato výzva Vám umožní přejít k jinému předmětu, vyznat dámě lásku, později se s ní oženit a založit šťastnou rodinu.

2.

Rozvážete dámě pouta a šetrně ji vyjmete z úst roubík. Pak zahájíte nenuceně konverzaci: "Odpusťte, že jsem Vás násilně unesl. Miluji Vás příliš, než abych mohl bez Vás žít - a proto jsem Vás přivedl sem. Zítra pošleme pro faráře, který nás oddá."

"Nikdy. Jste padouch a zrádce. Teď je mi vše jasné. vězte, že nikdy nebudu Vaše. Raději zemru." "Díváte se na všechno příliš tragicky. Až budete mou, změníte své mínění."

V této situaci se stává, že se v místnosti znenadání objeví její snoubenec (též bratr, otec, šerif, předák ranče a pod.) a v souboji Vás skolí. V opačnm případě viz zakončení jako v odstavci

JAK LÍBAT DÁMĚ RUKU

Líbat dámě ruku je u kovbojů běžné. Pán však líbá ruku jen dámě provdané a kovboj, který políbil ruku děvčeti, dopouští se hrubého poklesku, leda by hned v té chvíli nebo následujícího dne chtěl požádat rodiče o ruku té dívky, jíž ruku políbil. V tomto případě však doporučujeme informovat se předem na stupeň prchlivosti a způsob výzbroje budoucího tchána.

V některých městech Texasu a Oklahomy, kde by políbení ruky na ulici mohlo vyvolat přestřelku, nahrazujeme tento výkon pouhými slovy a pozdravením "rukulíbám", v indiánské řeči "kézeit csókolom". Tato slova , zejména jsou-li pronesena zcela tiše v duchu, nebývají pro zdravícího spojena s žádným nebezpečím.

Pokud jde o jiné druhy polibků, uvádíme jen stručné poučení, jak je podává anglická miss Kendellová: "Líbati tři mladé dívky v jednom dni je přehnané. Líbat tetu, po které budeme dědit, je neupřímné, líbat tchyni je svatá oběť." Při tom zůstaňmež.

....................................

Autor: Walter Stamberger, aktualita mladého světa, 1966